Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 30 oktober 2023

Tristel Solutions Limited en de Tristel Groep (collectief “Tristel”) respecteert uw recht op privacy.

Deze privacyverklaring verklaart wie wij zijn, hoe wij uw persoonlijke informatie verzamelen, delen en gebruiken, en hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen. Deze privacyverklaring is van toepassing op uw persoonlijke gegevens die we verzamelen tijdens het gebruik van een van onze (gezamenlijke) diensten, waaronder bijvoorbeeld:

 • Via www.tristelgroup.com, www.tristel.com of www.cachecollection.co.uk/be-be
 • Als uw organisatie onze producten koopt
 • Als u zich inschrijft voor of deelneemt aan een van onze evenementen of enquêtes
 • Als u ons contacteert met vragen over onze diensten.
 • Als u gebruik maakt van Tristel’s applicaties, zoals ons trainingsportaal of Operator App

Als u vragen of opmerkingen hebt over het gebruik van uw persoonlijke informatie, neem dan contact op met ons via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

We raden u aan deze privacyverklaring volledig door te nemen zodat u volledig op de hoogte bent.

Wat doet Tristel?

Tristel is een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van infectiebeheersing, besmettingscontrole en hygiëne, met het hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk en meerdere vestigingen over heel de wereld. Onze diensten bevorderen de verkoop en distributie van onze desinfecterende producten. Voor meer informatie over Tristel, kunt u de “Over ons” sectie op onze website bezoeken via  http://www.tristel.com/over-ons.

Welke persoonlijke informatie verzamelt Tristel en waarom?

De persoonlijke informatie die we verzamelen over u valt in de volgende categorieën:

 • Informatie die u vrijwillig opgeeft

Afhankelijk van de diensten die u gebruikt, vragen wij om persoonlijke informatie te delen of kiest u zelf om gegevens te delen met ons. Bijvoorbeeld:

 • Als u een vraag of klacht indient (via “contact”, via onze website of anders), vragen wij uw naam, e-mail, organisatie en informatie met betrekking tot uw vraag of klacht om deze te verwerken.
 • Als u zich wilt abonneren op onze maillijst, vragen wij uw naam, e-mailadres en organisatie.
 • Als u Tristel goederen wilt aankopen namens uw organisatie, vragen wij uw naam, e-mail en rol vragen voor het beheer van de klantrelatie en voor facturatie- en accountbeheerdoeleinden.
 • Als u zich registreert om ons trainingsportaal te gebruiken, vragen wij uw naam, e-mail, telefoonnummer, organisatie, rol en afdeling om uw trainingsresultaten bij te houden en te delen met uw werkgever.
 • Als u akkoord gaat met het deelnemen aan een eindgebruikersenquête, vragen wij uw naam, contactgegevens en enquêtereacties om ons te helpen onze diensten te verbeteren.
 • Informatie die we automatisch verzamelen.

Nogmaals, afhankelijk van de diensten die u gebruikt, kunnen we automatisch bepaalde persoonlijke gegevens over u verzamelen.

Wanneer u onze website bezoekt of een van onze applicaties gebruikt, kunnen wij bepaalde informatie automatisch verzamelen van uw apparaat. In sommige landen, waaronder landen in de Europese Economische Ruimte (EER), kunnen deze gegevens onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming als persoonlijke informatie worden beschouwd.

De informatie die we automatisch verzamelen kan gegevens bevatten zoals uw IP-adres, type apparaat, unieke identificatienummer van het apparaat, browsertype, brede geografische locatie (bijvoorbeeld locatie op land- of stadsniveau) en andere technische informatie. We kunnen ook informatie verzamelen over hoe uw apparaat communiceert met onze website of onze applicaties, inclusief de bezochte pagina’s en links. Door deze informatie te verzamelen, kunnen we onze online bezoekers beter begrijpen, waar ze vandaan komen en welke inhoud op onze website of applicatie interessant is voor hen. We gebruiken deze informatie voor onze interne analysedoeleinden en om de kwaliteit en relevantie van onze website of applicatie te verbeteren.

Een deel van deze informatie kan verzameld worden met behulp van cookies en soortgelijke trackingtechnologie, zoals verder toegelicht onder ‘Cookies en soortgelijke trackingtechnologie’ en in onze cookieverklaring.

 • Informatie die we verkrijgen uit bronnen van derden.

Van tijd tot tijd kunnen we ook persoonlijke gegevens over u ontvangen van derde partijen, enkel als deze derden uw toestemming hebben of wettelijk zijn toegestaan of verplicht om uw persoonlijke informatie met ons te delen. Dit kunnen onze distributiepartners of andere bestaande klanten zijn die bedrijven naar ons doorverwijzen wegens mogelijke interesse in onze producten.

De informatie die we van derden verzamelen omvat uw naam, contactgegevens en rol. We gebruiken de ontvangen informatie van deze derden voor het bijhouden en verbeteren van uw gegevens en om te communiceren met uw bedrijf over onze producten.

Met wie deelt Tristel mijn persoonlijke informatie?

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende ontvangers:

 • Onze verbonden vennootschappen, externe dienstverleners en partners (zoals distributeurs) die gegevensverwerkingsdiensten leveren (bijvoorbeeld om functionaliteit te bieden, de veiligheid van onze website te verbeteren of onze marketingcommunicatie te beheren) of die anderszins persoonlijke informatie verwerken voor doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring of die aan u worden meegedeeld wanneer uw persoonlijke informatie wordt verzameld (onze distributeurs kunnen de informatie bijvoorbeeld gebruiken voor de promotie, verkoop en ondersteuning van onze producten). Hier is een lijst met onze huidige verbonden vennootschappen en distributeurs beschikbaar: https://www.tristel.com/about-us/wereldwijde-aanwezigheid.

Onze dienstverleners vallen binnen de volgende categorieën:

 • Hostingdienstverleners (gevestigd in Europa, Australië, Nieuw-Zeeland en Shanghai)
 • Marketingdienstverleners (gevestigd in het VK)
 • Training dienstverleners

Daarnaast kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met elke bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij waarvan wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is (i) op ​​grond van toepasselijke wet- of regelgeving, (ii) om onze wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen, of (iii) om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen;

Bij een daadwerkelijke of voorgestelde aankoop, fusie of overname van enig onderdeel van ons bedrijf, kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met een potentiële of daadwerkelijke koper (en zijn agenten en adviseurs), op voorwaarde dat we de koper informeren dat hij uw gegevens alleen mag gebruiken voor de doeleinden die worden vermeld in deze privacyverklaring.

Met uw toestemming voor de openbaarmaking kunnen we uw persoonlijke informatie ook delen met andere persoon.

Legale basis om persoonlijke informatie te verwerken

De wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de hierboven beschreven persoonlijke informatie zal afhangen van de betreffende persoonlijke informatie en de specifieke context waarin we deze verzamelen.

We verzamelen echter alleen persoonlijke informatie van u (i) wanneer we de persoonlijke informatie nodig hebben om een ​​contract op te stellen, (ii) wanneer de verwerking in ons legitieme belang is en niet terzijde wordt geschoven door uw rechten, of (iii) wanneer wij uw toestemming hebben om dit te doen.

Als wij uw persoonsgegevens vragen om aan een wettelijke verplichting te voldoen of om contact met u op te nemen, zullen wij dit verduidelijken en u adviseren of het delen al dan niet verplicht is (evenals de mogelijke gevolgen als u uw persoonlijke gegevens niet deelt).

Als we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken op basis van onze legitieme belangen (of die van een derde partij), zullen deze belangen bestaan ​​uit het veilig exploiteren van onze website en diensten, en het communiceren met u om onze diensten te leveren. En voor andere doeleinden met betrekking tot promotie, verkoop en ondersteuning van onze producten en diensten, bijvoorbeeld bij het reageren op uw vragen, het verbeteren van onze diensten, het ondernemen van marketing of voor het opsporen of voorkomen van illegale activiteiten. Het is mogelijk dat wij andere legitieme belangen hebben en indien van toepassing zullen wij u op het relevante moment duidelijk maken wat die zijn.

Als u vragen heeft over de wettelijke basis waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onder het kopje ‘Contact met ons opnemen’.

Cookies en soortgelijke trackingtechnologie

Om persoonlijke informatie over u te verzamelen en te gebruiken, maken we gebruik van cookies en soortgelijke trackingtechnologieën. Voor meer informatie over de soorten cookies die we gebruiken, waarom we ze gebruiken en hoe u cookies kunt beheren, kunt u onze Cookieverklaring raadplegen.

Hoe beveiligt Tristel mijn persoonlijke gegevens?

Wij gebruiken technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke informatie die wij over u verzamelen en verwerken te beschermen. Deze maatregelen zijn bedoeld om een ​​beveiligingsniveau te bieden dat past bij de risico’s van de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Wij vereisen van onze dienstverleners en andere partijen waarmee uw persoonlijke gegevens worden gedeeld, dat zij passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toepassen bij het verwerken van uw persoonlijke informatie.

Internationale gegevensoverdrachten

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar en verwerkt in andere landen dan waar u woont. Deze landen kunnen wetten inzake gegevensbescherming hebben die verschillen van de wetten in uw land.

Onze servers bevinden zich met name in het Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland, Duitsland en Shanghai. Onze groepsbedrijven, externe dienstverleners en partners zijn wereldwijd actief. Dit betekent dat wanneer wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, deze in elk van deze landen kunnen worden verwerkt.

We hebben echter passende voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens beschermd blijven in overeenstemming met deze privacyverklaring. Dit omvat de implementatie van de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonlijke informatie tussen onze groepsbedrijven, die vereisen dat alle groepsbedrijven de persoonlijke informatie die zij verwerken vanuit de EER beschermen in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving van de Europese Unie.

Onze standaardcontractbepalingen kunnen op verzoek gedeeld worden. We implementeren soortgelijke veiligheidsmaatregelen bij onze externe dienstverleners en partners. Verdere details worden aangeboden op verzoek.

Data behoud

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang we daar een legitieme zakelijke noodzaak voor hebben (bijvoorbeeld om u de gevraagde dienst te leveren of om te voldoen aan toepasselijke wettelijke, fiscale of boekhoudkundige vereisten).

Als we geen zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we deze verwijderen of anonimiseren. Als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), zullen we uw persoonlijke gegevens veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

Uw beschermingsrechten

U hebt de volgende beschermingsrechten voor uw gegevens:

Als u uw persoonlijke gegevens wilt inzien, corrigeren, bijwerken of laten verwijderen, kunt u hiervoor op elk moment contact met ons opnemen via de contactgegevens onder het kopje ‘Contact opnemen’.

Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, door dit te beperken of de overdraagbaarheid ervan aan te vragen. Dit kan door contact met ons op te nemen via de contactgegevens.

U heeft het recht om u op elk moment af te melden voor de marketingcommunicatie die wordt gestuurd. Dit kan door op de link ‘uitschrijven’ of ‘opt-out’ te klikken in de marketing-e-mails die u ontvangt.
Als u zich wilt afmelden voor andere vormen van marketing (zoals postmarketing of telemarketing), ook dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onder het kopje ‘Contact opnemen’.

Als wij uw persoonlijke gegevens met uw toestemming hebben verzameld en verwerkt, kunt u dit op elk gewenst moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die we daarvóór hebben uitgevoerd, noch op de verwerking van uw persoonlijke gegevens die is uitgevoerd op basis van andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming.

U heeft het recht om bij een gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) een klacht in te dienen over het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw lokale GBA, deze contactgegevens zijn hier beschikbaar voor in de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en bepaalde niet-Europese landen (waaronder de VS en Canada).

We reageren op alle ontvangen verzoeken met betrekking tot gegevensbeschermingsrechten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Updates van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast als reactie op veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we deze bijwerken, zullen we passende maatregelen nemen om u te informeren, in overeenstemming met de betekenis van de wijzigingen die we aanbrengen. Wij zullen uw toestemming verkrijgen voor alle wijzigingen in de privacyverklaring indien dit vereist is door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

U kunt bovenaan de datum bij ‘laatst bijgewerkt’ controleren om te weten wanneer deze privacyverklaring het laatst is aangepast.

Contact opnemen

Als u vragen of bezorgdheden heeft over het gebruik van uw persoonlijke informatie, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen via de volgende contactgegevens:

Tristel Solutions Limited
Smallandlaan 14B
2660 Antwerpen
Tel: 03 889 26 40

Email: belgium@tristel.com

De beheerder van uw gegevens is: 

Tristel SA als u bezoeker bent van onze website of gebruiker bent van een van onze applicaties; en/of
de relevante Tristel Groep-entiteit waar u Tristel-producten koopt of Diensten gebruikt.